Aankoop en agentschap info

Dit document zenden wij u bij aankoop toe omdat het Agentschap Telecom dit ons heeft verplicht en wij graag transparant willen zijn naar u als klant.

U besteld de GSMVERSTERKER via een agentschap webwinkel GSMVERSTERKERS.NL. De levering geschied altijd via dropshipment vanuit het depot van:

Huaptec Telecom GmbH
HerderStraße 94, 40721 Hilden, Germany
VAT# DE 303 728 670

GSMVERSTERKERS is niet de importeur of distribiteur van Gsmversterkers verder genoemd in dit document als Repeaters. Wij zijn alleen een agentschap voor Huaptec versterkers. Verder wordt op onze website pagina:

http://gsmbooster.nl/informatie/meest-gestelde-vragen/#1492010998500-467fbc81-c11c

Dit nog verder toegelicht en verwezen naar de website van Agentschap telecom.

Via de webshop GSMVERSTERKERS.NL welke een agentschap voor Huaptec van netwerkrepeaters is kan het zijn dat Agentschap Telecom uw adresgegevens heeft opgevraagd. Dit omdat u één of meerdere repeaters, bij Huaptec, heeft gekocht. Hierbij Informeer ik u door middel van deze brief over de gebruikseisen van de apparaten..

Toestemming voor gebruik repeater.

Voor het gebruik van repeaters is een vergunning van Agentschap Telecom of toestemming van de mobiele providers nodig. Een vergunning kunt u op dit moment niet krijgen, omdat de vergunningen zijn uitgegeven aan de mobiele providers. Mobiele providers geven op dit moment alleen toestemming voor het gebruik van repeaters die bij hen zijn gekocht en door hen zijn geïnstalleerd. Hiermee willen de mobiele providers storingen in hun netwerk voorkomen. Gebruikt u een repeater zonder toestemming van de mobiele providers, of niet door een niet goedgekeurde installateur of erkende partner van een provider dan kunt u hiervoor gesanctioneerd worden door Agentschap Telecom. Dit is echter nog nooit gebeurt met repeaters van Huaptec. Agentschap Telecom voert steekproefsgewijs Inspecties uit. Inspecteurs van het agentschap controleren of de repeaters aanwezig zijn en zo ja, of ze zijn uitgeschakeld en gedemonteerd. Onder gedemonteerd wordt verstaan: het niet voor gebruik gereed zijn van de repeater. Onvoldoende Is bijvoorbeeld om alleen de stekker uit het apparaat te halen. Als tijdens de Inspectie blijkt dat u de repeater hebt uitgeschakeld en gedemonteerd, voorkomt u hiermee één of meerdere sancties variërend van € 500,- tot € 2000,-.

Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft de taak toezicht te houden op het gebruik van repeaters.

GSMVERSTERKERS.NL heeft u hierbij op de hoogte gesteld van de eisen welke door Agentschap telecom zijn uitgevaardigd, op onze website wordt dit ook al duidelijk aangegeven tijdens het afrekenen in de volgende tekst:

De Nederlandse wetgeving bepaalt dat zendapparatuur. zoals gsm versterkers alleen met toestemming van de telecomprovider in gebruik mag worden gesteld. Bij het accepteren van de alg.voorwaarden accepteert u deze kennisgeving. In de meeste andere landen is gebruik wel toegestaan.

ACCEPTEER ALGEMENE VOORWAARDEN *

 

Indien u de alg. voorwaarden accepteert welke aan het einde van dit document ook zijn opgenomen. bent u op de hoogte van dit feit en hebben wij als dropshipment leverancier (agentschap) u hiervan op de hoogte gesteld.

 

CE CERTIFICERING

De CE markering geeft aan dat de EU-wetgeving is nageleefd bij het vervaardigen van het product, waar dan ter wereld het product vervaardigd is en het maakt het vrije verkeer binnen de Europese markt mogelijk. Door het aanbrengen van de CE markering op een product, verklaart de fabrikant op eigen verantwoordelijkheid dat het vervaardigen van het product is gebeurd in overeenstemming met alle wettelijke eisen die moeten worden gevolgd om de CE certificering te bereiken, de CE certificering maakt het vrije verkeer en de verkoop van producten binnen het hele Europese Economische gebied mogelijk. CE markering is bedoeld voor de nationale autoriteiten voor markttoezicht en handhaving.

CE markering betekent dat het product voldoet aan alle EG-richtlijnen die van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, de meeste elektrische producten moeten voldoen aan de zogenaamde Laagspannings-richtlijnen van de EMC-richtlijn. De markering geeft niet aan dat het product in de EER vervaardigd is. De vervaardiger van het product heeft gecontroleerd dat het product voldoet aan alle toepasselijke EC vereisten, zoals veiligheid, gezondheid en milieubescherming, en, indien vermeld in enige richtlijn, het product heeft laten onderzoeken door een geregistreerde beoordelingsinstantie.

Sommige regio’s kunnen vereisen dat u een licentie of netwerktoestemming heeft voorafgaand aan het gebruik van het product, neem dan contact op met uw bevoegde autoriteit. Om voor de R&TE certificering te voldoen aan de EU-regelgeving

Het gebruik van deze apparatuur vereist mogelijk een licentie. Neem contact op met de bevoegde overheid voorafgaand aan het gebruik. gsmversterkers.nl handelend onder ERC Automatisering kan geen goedkeuring of licenties geven voor de apparatuur verkocht op deze site en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van onze producten.

Volgens de richtlijnen van de R&TTE Directive zijn al onze versterkers CE goedgekeurd door de vergunnings instantie en volledig compatibel.

 

Op de website van gsmversterkers.nl

http://gsmbooster.nl/informatie/certificering/

kunt u direct de CE (RED) certificering en de Verklaring van conformiteit inzien of downloaden (PDF)

De links op bovenstaande pagina zijn van Huaptec Europa.

 

 

Algemene voorwaarden

Garantie, Ruilen en Retouren

Wat moet u doen wanneer uw pakket beschadigd is ?

Uiteraard worden orders bij de distributeur met zorg verpakt. Toch kan er tijdens het vervoer het één en ander misgaan. Licht beschadigde pakketten kunt u accepteren. Het artikel zelf zit nog in een eigen doos verpakt

Wanneer een pakket overduidelijk is geopend of beschadigd, raden wij u aan de zending te weigeren en weer mee te geven aan de bezorger met de opmerking “Retour Afzender”. De distributeur zal het pakket bij retour controleren en u zo snel mogelijk een nieuw pakket toesturen

Wat moet u doen wanneer een artikel beschadigd is ontvangen ?
Wanneer een artikel beschadigd is geraakt regelen wij zo spoedig mogelijk een vervangend artikel.

 • Meld binnen 48 uur na ontvangst van de goederen via de website dat het artikel is beschadigd
 • Via e-mail ontvangt u een bevestiging en instructies voor de verzending van het artikel
 • Verpak het artikel deugdelijk in de originele verpakking
 • De kosten voor het opsturen van het artikel zijn voor onze rekening

Retourbeleid

GSM versterkers heeft net als elke webwinkel een 14 dagen op proef keuze, echter omdat wij ons realiseren dat installatiebedrijven vaak wat meer tijd nodig hebben hebben wij een 30 dagen retourbeleid ingesteld.

Hier zitten echter wel strenge voorwaarden aan verbonden welke tevens met de distributeur zijn overeengekomen.

Retour sturen mag onder de volgende voorwaarden:

 • De verpakking is onbeschadigd (u kunt de signaalversterker net uit de doos halen zonder de doos stuk te scheuren)
 • Er zitten geen montage krassen of andere beschadigingen op de geleverde artikelen (signaalversterker, antenne’s, kabels. splitters etc)
 • Alleen terugsturen in de originelen verpakking zonder deze te beschadigingen (dus met een doos eromheen).
 • Losse onderdelen welke in de doos van de Hiboost zijn geleverd moeten ook in de doos zitten.
 • De geleverde apparatuur wordt voor terugbetaling getest op werking, Tenzij dit defect de reden is van de retourzending.
 • De retourzending wordt via traceerbare koerier met een RMA code verstuurd (u draagt alle verzend en verpakkingskosten !)
 • U maakt een aantal foto’s van de signaalversterker en toebehoren voordat u het pakket terugstuurd en emailt deze foto’s naar info@gsmversterkers.nl
 • U meldt de terug te sturen signaalversterker eerst aan via ons retourformulier. of via email: info@gsmverstekers.nl

Indien het product niet voldoet aan de eisen van de klant als gevolg van een onjuiste keuze in specificaties, dan  heeft de klant het recht op vervanging van het product door een soortgelijke signaalversterker met de juiste specificaties. De klant neem echter wel de kosten van verzending, terugzending en verzending van de juiste signaalversterker op zich. Als de prijs van het andere model signaalversterker hoger is dient de klant het prijsverschil vooraf te voldoen.

 

 

Annuleren van uw order bij GSM Versterkers ?
U kunt uw order zonder kosten annuleren zolang uw order nog niet is verzonden. Wanneer u een order wilt annuleren vragen wij u de volgende stappen te volgen. Op deze wijze kunnen wij de annulering zo snel mogelijk afhandelen.

Mail GSMVersterkers.nl dat u een order wilt annuleren. Klik op button om te mailen

 • Vermeld uw ordernummer en “Order Annuleren”
 • Vermeld eventueel waarom u de Order annuleert
 • Via e-mail ontvangt u een bevestiging van uw verzoek

Er zijn geen kosten verbonden aan annuleren zolang uw order niet is verzonden

Een eventuele betaling wordt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening

Weet wat u koopt.

gsmversterkers.nl en aanverwante domeinnamen handelend onder ERC Automatisering kan geen goedkeuring of licenties geven voor de apparatuur verkocht op deze site en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van onze producten of storingen welke op andere apparatuur, zenders of frequenties worden ervaren. Volgens de richtlijnen van de R&TTE Directive zijn al onze versterkers CE goedgekeurd.

Vergunning

De verkoop van GSM versterkers voor mobiele telefonie is in Europa toegestaan indien de producten voldoen aan de voorwaarden en bepalingen van art. 8. Richtlijn 1999/5/EG van het EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 1999. De producten van van gsmversterkers.nl en aanverwante domeinnamen handelend onder ERC Automatisering voldoen aan deze voorwaarden. Het kopen van een GSM versterker/repeater is in alle Europese landen vrij toegestaan. Het gebruik van een GSM Versterker/Repeater is in de meeste landen vrij toegestaan. In sommige Europese landen dient de koper officieel eerst schriftelijk toestemming te vragen aan de betreffende GSM operators. Controleer zelf of u in uw land toestemming dient te vragen.

De Nederlandse wetgeving bepaalt dat zendapparatuur, zoals de GSM versterker alleen gebruikt mag worden met toestemming van KPN, Vodafone, Tele2 en T-Mobile. Deze informatie is aan koper onder de aandacht gebracht voordat de koop tot stand is gekomen. Door het bestellen van een van onze producten heeft koper, door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, aangegeven alle relevante informatie te hebben gelezen en volledig te hebben begrepen. Gsmversterkers.nl en aanverwante domeinnamen handelend onder ERC Automatisering. kan door koper op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor alle eventuele mogelijke gevolgen voortvloeiend uit de aanschaf, de levering, al dan niet verkrijgen van toestemming van GSM operator(s), of de ingebruikname en het gebruik van een GSM versterker.